Sosyal Güvenlik Uzmanı


Türk Dünyası Bakü Atatürk Lisesi

Lisemiz, Azerbaycan Hükümeti bakanlar kurulu kararıyla 1992 yılında Cennetmekan Prof. Dr. Turan Yazgan tarafından açılmıştır. 25 yıldır eğitim öğretim faaliyetine devam eden okulumuz, neredeyse Azerbaycan Devletiyle aynı yaştadır.

Bu 25 yıllık süre içerisinde binlerce mezun verdik. Her yıl okulumuzdan mezun olanların %98 ila %100'ü bir yüksek öğretim programını kazanmıştır.Okulumuzda T.C. Milli Eğitim Bakanlığının müfredat programıyla, Azerbaycan Eğitim Bakanlığının müfredat programı birleştirilerek eğitim-öğretim yürütülmektedir. 13 Sınıfımızda toplam 600 öğrenci öğrenim görmektedir. Öğretim çift tedrisatlıdır. 1-4. sınıflar öğleden sonra, 5-11 sınıfla sabahleyin okumaktadır.

Okulumuzda  Fizik-Kimya-Biyoloji laboratuarımız,  30 Bilgisayarın yer aldığı bilgisayar sınıfımız, zengin bir kütüphanemiz bulunmaktadır. 1-4. Sınıfları Türkiyeli sınıf öğretmenlerimiz okutmaktadır. İlk dört sınıfta Türkiye Milli Eğitim Bakanlığının kitapları ve müfredat programı takip edilmektedir.

Bunun yanında ilk dört sınıfta; Azerbaycan Dili, İngilizce ve bilgisayar dersleri de vardır. 5-11. Sınıflarda ağırlıklı olarak Azerbaycan Eğitim Bakanlığının kitaplarını ve müfredat programını takip ediyoruz. Ancak 5-11.  sınıflarda Türkçe, Türk Dili Edebiyatı, Dil-Anlatım ve Umumi Türk Tarihi derslerinde Türkiye Milli Eğitim Bakanlığının programı uygulanmaktadır.

İLKELERİMİZ
• Vatanımızı, milletimizi severiz.
• Azerbaycan ve Türk Devletinin yanındayız.
• Türk Halkları arasında kültürel ve ekonomik entegrasyonu sağlamayı hedefleriz.
• İnsanlara ve çevremize saygılıyız.
• Yenilikçiyiz, çağdaş gelişmeleri eğitimin her aşamasında uygularız.
• Sorumluluk alır, insiyatif kullanırız.
• Sorgular ve düşüncelerimizi özgür olarak ifade ederiz.
• Demokratik, dürüst, güvenilir ve adiliz.
• Etik değerlere önem verir hayata geçiririz.
• Toplumsal yaşam kurallarını bilir ve uygularız.
• En iyi olmaya çalışırız, en iyiyi yaparız.

NİTELİKLİ İNSAN YETİŞTİRME MİSYONU 
Nitelikli İnsan Kimdir? 
İnsanı, yaratılış gayesine uygun şekilde, hak ve sorumluluk bilinciyle yetiştirmek amacıyla yola çıktık. Okul ortamı ve okul kültürünün insana “değer” katmadaki öneminin farkındalığı ile; değerler eğitimini “değerler öğretimi” kıskacından kurtarmayı hedefliyoruz. Türk Dünyası Bakü Atatürk Lisesi’nde değerleri; anlatarak değil, yaşayarak ve yaşatarak kazandırmayı önemsiyoruz. 
Çünkü biliyoruz ki, insanlar tertemiz bir yaratılış üzere doğarlar. Çevre şartlarını, sosyal ortamlarını ideal şekilde oluşturur, rol model eğitimcilerle destekleyebilirsek; çocuklarımızı nitelikli insanlar olarak yetiştirebiliriz. 
Nitelikli insan; kendisiyle, Yaratıcıyla, en yakınından başlayarak tüm insanlarla, canlı ve cansız bütün varlıklarla ilişkilerinde adil, doğru, görevlerinin bilincinde olan ve bunun gereğini içtenlikle yerine getirmeye çalışan insandır. Misyonumuzun temeli de nitelikli insan yetiştirmektir. 
Türk Dünyası Bakü Atatürk Lisesi’nde yetişecek nitelikli insan; Azerbaycan-Türkiye başta olmak üzere, Türk Dünyası’nı, “Dilde, Fikirde, İşte Birlik” ülküsü yönünde, çağdaş dünyanın zirvesine  çıkaracak donanım, birikim ve bilince sahip olarak eğitilmeli ve yetiştirilmelidir.

Misyon

Türk Halkları arasında kültürel ve ekonomik entegrasyonu sağlamaya çalışmak

Vizyon

Azerbaycan'ın, Türk Dünyasının ve İnsanlık Aleminin geleceğine yön verecek nesiller yetiştirmektir.

Okulumuzun Videosu