Sosyal Güvenlik UzmanıCezai Hükümler

Bu yönetmeliğe aykırı hareket edenlere Disiplin ve Ceza Yönetmenliğinin Disiplin Cezalarına ilişkin hükümleri uygulanır.
NÖBET YÖNERGESİ 
1. Amaç: Okulumuzda görev yapan öğretmenlerin okul içindeki nöbet görevlerinde dikkat etmeleri gereken kuralları ve sorumluluklarını düzenlemektir. 
2. Kapsam: Bu yönerge, okulumuzdaki tüm öğretmenleri kapsamaktadır. 
Uygulama: Sabahçı öğretmenlerin nöbeti 07.30’da başlayıp 13.30’da, öğleci öğretmenlerin nöbeti 13.00'te başlayıp, 18.00'de sona erer. Nöbetçi öğretmen, nöbete başlamadan önce nöbet defterinin ilgili bölümünü yazarak imzalar ve nöbet saatinde nöbet alanın da bulunur. Nöbetçi öğretmen nöbet bitiminde, gerekli bölümleri doldurup imzalar, –varsa- olumsuz durumları ilgili yöneticisine bildirir.
* Nöbetçi öğretmen, günlük vakit çizelgesini uygular, görev yerinin düzeninden sorumludur.
* Nöbeti süresince öğrencilerin genel durum ve davranışlarıyla ilgilenir ve gerektiğinde ikaz ederek onları yönlendirir.
* Nöbetçi öğretmen, ders bitiş zili ile nöbet yerine gelir; öğrenciler için teneffüsün sona erdiğini bildiren zil çalınca öğrencileri sınıfa yönlendirir. Dersi yoksa ikinci zil çalıncaya kadar nöbet yerinde kalır. 
* Beklenmedik olaylar karşısında gerekli önlemleri alır ve durumu ilgililere bildirir. 
* Pazartesi / Cuma günleri yapılan bayrak törenlerinde ve resmi tören günlerinde öğrencilerin zamanında tören alanında bulunmasını sağlar.
* Öğretmenler çantaları ile nöbet tutmazlar, nöbet yerlerinde cep telefonu ile konuşmazlar, çay vb içmezler. 
* Nöbet sırasında bir başka öğretmenle (zorunlu hâller dışında) konuşmazlar, oturmazlar      Teneffüslerde koridor ve sınıflarda oyun oynanmasına izin verilmez. Sınıfta çocuklar oyun için bir malzeme kullanıyorsa, bu malzeme alınarak ilgili müdür yardımcısına teslim edilir.
 * Nöbetçi öğretmenler “nokta nöbeti” tutmazlar. Sorumlu oldukları bölgeyi aktif şekilde denetleyerek öğrenci ile iç içe olmaya özen gösterirler.
* Katlarda nöbet tutan nöbetçi öğretmenler, sınıf kapılarının açık olmasına dikkat eder, sınıfları kontrol eder ve koridorlarda öğrencilerin koşmasına izin vermez.
* Nöbete gelmeyen öğretmenin yerine başka bir öğretmen görevlendirilir. 
* Nöbet sonunda nöbetin bittiği, nöbetçi müdür yardımcısına haber verilir, müdür yardımcısı gün içinde yaşanmış olaylar konusunda bilgilendirilir ve nöbet defteri yazılmak üzere nöbet yeri terk edilir.