Sosyal Güvenlik UzmanıEğitim Felsefemiz

Beklentilerin, arzuların, hırsların, projelerin, sınavların savurduğu öğrenciyi, sistemin odağına alarak tüm bu süreçlerin, öğrencimiz adına kontrol edildiği bir eğitim ortamı oluşturmak için yola çıktık.                                   
Amacımız, bilgiyi vasıta yaparak, vatana, millete, devlete yarayışlı, bayrağına saygılı nesiller yetiştirmektir. Etik değerlere bağlı, düşünen, arayan, bulan, çözen , tahlil ve  sentez yapan, araştıran, konuşan tartışan insanlar yetiştirmektir.
 
  ÖĞRETİM FELSEFEMİZ 
  Doğru bir öğrenme sürecinin üç kaynaktan beslendiğine inanıyoruz. Bu kaynaklar;
- Düşünebilmek (Felsefe)  
- Sistematikleştirmek (Matematik) 
- Doğru iletişim kurabilmek (Anadil Eğitimi) 
  Öğrencilerimizin, bu bakış açısıyla; öğrenmeyi öğrenen, potansiyelini keşfeden insanlar olmalarını hedefliyoruz. 

  DEĞERLERİMİZ 
• Bilimsellik 
• Üretkenlik 
• Adil Olmak 
• Ekip Olmak 
• Model Olmak 
• Çözüm Odaklılık 
• Sosyal Duyarlılık 
• Yenilikçilik ve Gelişimcilik 

  İLKELERİMİZ
• Planlı Çalışmak 
• Tutarlı Olmak 
• Genel Disiplin Politikasından Ödün Vermemek 
• Mesleki Yetkinlik ve Yeterliliği Sürekli Canlı Tutmak 
• Spor ve Sanatta Branşlaşmak 
• Milli ve Manevi Değerlere Bağlı Kalmak 
• Öğrenen Okul Olmak 
• Dürüst, Güvenilir ve Sorumluluk Sahibi Olmak 
• Gelişime, Değişime ve Eleştiriye Açık Olmak