Sosyal Güvenlik UzmanıÖğrenci Hakları

• Düşüncelerini özgürce ifade etmek
• Güvenli ve sağlıklı bir okul ve sınıf ortamında bulunmak
• Bireysel farklılıklara saygı gösterilmesi,
• Kendisine ait değerlendirme sonuçlarını zamanında öğrenme ve sonuçlar üzerindeki fikirlerini ilgililerle tartışabilmek,
• Kendisine ait özel bilgilerin gizliliğinin sağlanması,
• Okulun işleyişi, kuralları ve alınan kararlar hakkında bilgilendirilmek,
• Okul kurallarının uygulanmasında tüm öğrencilere eşit davranılması,
• Kendini ve diğer öğrencileri tanıma, kariyer planlama, karar verme ve ihtiyaç duyduğu benzer konularda danışmanlık almak,
• Akademik ve kişisel gelişimini destekleyecek ders dışı etkinliklere katılmak,
• Okul yönetiminde temsil etme ve edilmek,
    
ÖĞRENCİ SORUMLULUKLARI
 DEVAMSIZLIK

• Devamsızlık yapan öğrencilerin durumları, aynı gün içerisinde velisine mesajla bildirilir. Ayrıca devamsızlığı alışkanlık haline getiren öğrencinin durumu, devamsızlığın 5 inci, 15 inci ve 25 inci günlerinde velisine bildirilerek, varsa özür belgesini okul yönetimine teslim etmesi istenir.
• Devamsızlık süresi özürsüz 25, toplamda 45 günü aşan öğrenciler, ders puanları ne olursa olsun başarısız sayılır ve durumları yazılı olarak velilerine bildirilir.
• Sınav gününde yapılan devamsızlık için doktor raporu gerekmektedir. Bunun mümkün olmadığı çok özel durumlarda velinin okula şahsen gelip mazeret dilekçesini ilgili müdür yardımcısına vermesi gerekmektedir.
• Öğrencinin devamsızlık yaptığı süreye ilişkin özür belgesi veya yazılı veli beyanı, özür günün takip eden en geç 5 iş günü içinde okul yönetimine verilir.
• Eğitim-öğretim saat 08.00 ‘da başlar. Öğrenci en geç saat 07.50 ‘ de okulda olmalıdır.
 
GEÇ KALMA
- Okula geç kalan öğrenciler, giriş kâğıdını ilgili müdür yardımcısından alarak sınıfa girerler. Bir dönem içinde en çok 3 gün geç kalma mazereti kabul edilir. Geç kalmayı alışkanlık haline getirenlere "Kütüphanede Kalma" cezası verilir ve durum velilerine duyurulur. Sırasıyla 1 ve 2 saat cezalandırılır.
- Geç kalma alışkanlığını sürdürenler önce Rehberlik Bürosu’na, çözüm sağlanamazsa Disiplin Kurulu'na sevk edilirler. 
- Geç kalan öğrenci, yoklama fişine G diye işaretlenir.
- 20 dakikadan fazla geç gelen öğrencinin durumu müdür yardımcısı tarafından velisine bildirilir.
- Okul servisinin okula geç gelmesi durumunda öğrenciye sınıfa giriş kâğıdı verilir ancak geç yazılmaz.
   
İZİN
Öğrencilere velilerin onayıyla izin verilir. 6. Sınıfa kadar öğrenciler ancak velilerin refakatiyle veya velilerinin izin verdiği kişiler tarafından ( öğrenci velisi kendisi gelemeyecekse öğrenciyi kimin alacağını mutlaka yazılı olarak ilgili müdür yardımcısına bildirmelidir ) müdür yardımcısının vereceği çıkış belgesiyle okuldan çıkarılabilir, okuldan ayrılabilirler. Diğer öğrencilerin velileri sene başında “muvafakatname” verirler. Öğretmen izin alan öğrenciyi “gelmedi” yazar, karşısına “İ” koyar.

KIYAFET
Okul formasıyla gelmeyen öğrenciler derslere alınmaz, durum velisine haber verilir. Veliler okul formasını getirene kadar “okul kütüphanesinde” bekletilir. 11. Sınıflar formasız gelebilir. Ancak;
- Boyalı saç, makyaj, uzun tırnak ve oje ile okula gelmeleri yasaktır.
- Erkek öğrencilerin okula, kısa saçlı ve tıraşlı olarak gelmeleri gereklidir.
- Hızma, piercing, yüzük, kolye, bilezik, küpe ve rozet gibi takılarla okula gelmek yasaktır. Bu kurallara uymayan öğrencilerin takıları okul idaresince alınır,  velisine ancak 1 ay sonra verilir.
- Öğrencilerin yırtık veya delikli kıyafetler, şeffaf ve vücut hatlarını belli eden kıyafetler giymeleri yasaktır.

DİĞER KURALLAR
1. Okulda rahatsızlanan öğrenci, okul doktorunun veya hemşiresinin kararıyla velî refakatinde evine gönderilir.
2. Yazılı sınava girmeyen öğrencinin özrü 5 iş günü içinde okul müdürlüğüne bildirilir. Özrünü zamanında bildirmeyen veya özrü okul müdürlüğü tarafından uygun görülmeyen öğrenci, bu sınavdan sıfır alır. Özrü kabûl edilen öğrenci müdür yardımcısından alacağı izin belgesiyle öğretmenine başvurur ve öğretmenin uygun göreceği başka bir tarihte telâfi sınavına girer. Telâfi sınavına girmeyen öğrenci her ne sebeple olursa olsun kesinlikle ikinci bir telâfi sınavına alınmaz.
3. Yazılı yoklamalarda ders bitiminden önce sınıftan çıkılmaz. Dersin bitimine kadar öğretmenin sorumluluğu altında sınıfta kalırlar.
4. Öğrenciler sınıfları, koridorları ve bahçeleri temiz tutarlar.  Okul eşyasının korunmasında titiz davranırlar. Okul eşyasına bile bile zarar veren öğrenciler Disiplin Kurulu'na sevk edilirler ayrıca verdikleri zarar kendilerine ödetilir
5. Öğrenciler okulun tüm öğretmenlerine, personeline ve arkadaşlarına karşı saygılı davranırlar. Tehlikeli oyunlardan ve kaba hareketlerden kaçınırlar.
6. Öğrencilerin okulda sigara içmeleri yasaktır. Bu yasağa uymayanlar disiplin ve para cezasıyla cezalandırılır.
7. Öğrenciler okul içinde bağırmazlar, ıslık çalmazlar, gürültü yapmazlar.
8. Öğrenciler idarenin izni olmadan, okulun adını hiçbir kültürel, sportif veya ticarî etkinlikte kullanamazlar.
9. Öğrenciler, ders esnasında, bağlı oldukları müdür yardımcısının iznini almadan başka sınıfa giremezler, kişisel duyurular için sınıf tahtasını  kullanamazlar, afiş asamazlar. Tüm duyurular için müdür yardımcısının onayını isterler.
10. Öğrenciler okula büyük paralar ve değerli eşyalar getiremezler. Getirdikleri takdirde Müdür Yardımcısına teslim ederler ve okuldan çıkarken geri alırlar. Aksi halde Okul İdaresi hiçbir sorumluluk kabul etmez.
11. Bilişim araçlarını (Ses ve görüntü kaydı yapma özelliği olan cep telefonu ve kamera ile bilgi toplama, saklama, tasarlama, işleme, aktarma ve çoğaltmada kullanılan bilgisayar, internet, MP3 çalar, DVD, CD, çağrı cihazı ve benzeri araçları) okul yönetimi ile öğretmenin bilgisi ve izni dışında konuşma yaparak, ses ve görüntü alarak, mesaj ve e-mail göndererek, bunları arkadaşlarıyla paylaşarak eğitim-öğretimi olumsuz yönde etkileyecek şekilde kullanamazlar.
12. Öğrenciler törenlere katılmak zorundadır.

TOPLUM HİZMETİ
• Zorunlu göç mağdurları, mülteci ve sığınmacılar, gazi ve şehit yakınları, doğal afetlerden etkilenenler, yaşlı, yetim, öksüz, güçsüz, engelli ve benzeri durumda olanlar ile diğer yardıma ihtiyaç duyanlara yönelik yürütülen toplum hizmetleri
• Her sınıf bir yıl içerisinde en az bir defa toplum hizmeti yapmak zorundadır.