Sosyal Güvenlik UzmanıProjeler

Proje: Öğrencilerin istekleri doğrultusunda belirlenen bir konuda inceleme, araştırma ve yorum yapma; yeni bilgilere ulaşma, özgün düşünce üretme ve çıkarımlar sonucunda bir ürün ortaya koyma amacıyla, ders öğretmeni rehberliğinde bireysel veya grup hâlinde yapılan çalışmadır.Öğrenciler, her dönemde tüm derslerden en az bir performans çalışması, her ders yılında en az bir dersten proje hazırlama görevini yerine getirir.
Performans çalışması, proje ve diğer çalışmalar ile ilgili değerlendirme ölçekleri zümre kararlarıyla belirlenir.Öğrencilerin hangi dersten/derslerden proje hazırlayacakları sınıf rehber öğretmenleri tarafından okul yönetimine bildirilir.
Proje ve performans çalışması puanla değerlendirilir.


PROJE NASIL HAZIRLANIR?
1.Öğrenci-öğretmen görüşerek birlikte proje konusuna karar verir.
2.Öğretmen- öğrenci görüşmeleri yapılır ve görüşme tarihlerine birlikte karar verilir. Görüşmelerde öğretmen; öğrenciye yol gösterir, eksikleri belirler, kaynak bulma, düzenleme ve dil kullanımı gibi konularda yardımcı olur. Projenin son gece ürünü olmasını engeller. Öğrencinin projesinin iyi bir sonuç vermesini sağlar. Projelerin değerlendirme esasları öğrencilere duyurulur.


PROJEDE AKADEMİK DÜRÜSTLÜK,
• Öğrencinin özgün bir proje hazırlaması
• Yararlandığı kaynakları belirtmesi
• Çeşitli kaynaklardan alıntı yapılan cümlenin, cümlenin bittiği yerde numaralandırılması ve sayfanın alt kısmında kaynağının belirtilmesi
• Başka kaynaklardan alıntı yapılan bilgilerin projenin çoğunluğunu oluşturmaması ve öğrenci tarafından mutlaka yorumlanması,
• Arkadaşlarından kopya almaması demektir. Amaç, özgün çalışmaya özendirme ve bu konuda bilinç düzeyini geliştirmektir.
• Öğrenciler, her zaman kendi çalışmalarını kendileri yaparlar. Herhangi bir değerlendirme sırasında kopya alma veya verme, başka birisine ait bir materyali değerlendirmeye getirme, başkasının yaptığı bir çalışmayı kendisine aitmiş gibi gösterme, bir dilden başka bir dile çeviri yaparak yazıyı kendi ürünü gibi gösterme kopya olarak kabul edilir.

• Coğrafya derslerinde Türk ülkeleri, Tarih dersinde Türk Dünyası Tarihi, Türk Dünyası düşünürleri, Edebiyat derslerinde Türk Dünyasının edebiyatçıları ödev olarak verilebilir. Bu ödevler dijital olarak hazırlanır, başarılı çalışmalar okul ekranından veya değişik yollarla yayınlanır