Sosyal Güvenlik UzmanıToplantı Tören ve Etkinlikler

Öğretmenlerimizin ders, toplantı, tören ve etkinlikler konusunda hassas davranmaları, verimli bir çalışma ortamını sağlamaya yönelik yaklaşımlar sergilemeleri beklenir. Bu kapsamda öğretmenlerimizin toplantı ve zümre çalışmalarında dikkat etmesi gereken hususlar;
• Toplantılara, derslere yiyecek ve içecekle katılmamaları, 
• Zamanlamaya dikkat etmeleri, saatinde yerlerini almış olmaları, 
• Toplantılar, hizmet içi eğitim faaliyetleri çalışmalarında istekli olmaları, mazeret belirtmekten kaçınmaları, 
• Toplantılarda ve zümrelerde alınan kararları titizlikle uygulamaları, üzerlerine düşen sorumlulukları zamanında yerine getirmeleri, 
• Toplantı esnasında, derslerde cep telefonu ile konuşmamaları, whats up vb uygulamalarla mesajlaşmamaları, dışarı çıkmamaları, çalışmalarda profesyonel bir yaklaşım sergilemeleri. 

Milli bayram, tören ve etkinlik saatlerinde dikkat etmesi gereken hususlar; 
- Öğretmenlerimizin milli bayram, tören ve etkinlik saatlerinde zamanında yerlerini almaları 
- Öğrencilerin tören alanında yerlerini almalarının sağlanması, 
- İstiklal Marşı törenlerine, diğer programlara geç gelen öğrencileri uyarmaları, 
- Programa, törenlere katılım konusunda geç gelmeyi alışkanlık haline getiren öğrencileri ilgili müdür yardımcısına bildirme,
Not: Tören ve etkinliklere hazırlık ders dışı zamanlarda yapılır. Veya Resim, Müzik, Beden Eğitimi derslerinde de yapılabilir.

GEZİLER 
Geziler eğitimin bir parçasıdır. Öğrencilerimizin seviyelerine göre bilgi, görgü ve yeteneklerini geliştirmek, yaparak yaşayarak öğrenmelerine imkan vermek ve derslerin uygulama ortamında yapılmasını sağlamak; onların çevrelerini, toplumun sosyal, kültürel ve ekonomik değerlerinin tanıtmak, bilimsel ve teknolojik gelişmeleri yakından izletmek amacıyla yakın çevre ve yurt içi geziler ile diğer ülke ve toplumları tanıtmak üzere yurt dışı geziler düzenlenir. 

Uygulamalarda öğretmenlerimizin dikkat etmesi gereken hususlar şunlardır: 
- Sınıf Öğretmenleri ve branş öğretmenleri sene başında planlama yaparken gezilerini de planlar. Geziler 1. Sınıftan 11.sınıfa basamak basamak planlanır. 
- Gezilerin eğitim amaçlı olması esastır. Eğlence amaçlı (AVM, Lunapark vb) gezi düzenlenemez. 
- Planlamalar ayrıntılı şekilde yapılır. (Gezi öncesi, gezi esnasında ve gezi sonrası yapılacaklar adım adım belirlenir.) 
- Gezi tarihinden en az 15 gün önce öğretmen, gezi planını idareye teslim eder ve yazışma sürecini başlatmış olur. Gezi Öncesi; Öğretmen, gezilecek yerle ilgili ön araştırma yapar, öğrencilerle hazırlık yapar. Motivasyon ve hazır bulunuşluk üst seviyeye çıkarılır.
Gezi Esnasında; Öğrenilen bilgiler uygulamalı olarak ayrıntılı şekilde incelenir. Gezinin eğitim yönünün güçlü olması, sadece bakmayı değil görmeyi sağlayıcı bir anlayışla hareket edilir. Gezi Sonrası; Öğrencilerin elde ettiği kazanımlar ile ilgili geribildirim alınır ve çalışmalar yapılır. 
- Geziyle ilgili mümkünse fotoğraf sergisi hazırlanır ve okulun uygun bir köşesinde sergilenir. 
- Gezilerle ilgili öğretmenlerimiz tarafından gezi dosyası tutulur.