Sosyal Güvenlik UzmanıZaman Yönetimi ve İzin Yönergesi

Kurumumuzda zamanı etkili şekilde kullanma, zaman planlaması, randevu sistemi ve izin süreleri hassas bir şekilde uygulanacaktır. Verimli bir çalışma ortamının sağlanması adına zaman yönetimi ile ilgili hususların çalışanlarımız tarafından ayrıntılı şekilde bilinmesi ve uygulanması gereklidir. Bu amaçla hazırlanan izin yönergesi aşağıda verilmiştir.

İZİN YÖNERGESİ 
1. Amaç: Okulda görev yapan tüm personelin izin alma ve kullanma kurallarını düzenlemektir. 
2. Kapsam: Bu yönerge çalışan; idareci, zümre/bölüm başkanı, öğretmen, memur, tam ve yarı zamanlı çalışan tüm personeli kapsar 
3. Uygulama: Yıllık İzin: Yıllık izin hakkı, resmi işe başlama tarihinden itibaren bir yıl geçtikten sonra kazanılır
Doğum İzni: Azerbaycan yasaları doğrultusunda belirlenir
Evlilik İzni: Evlenecek olan çalışana 3 iş günü izin verilir İzin dönüşünde Evlilik Cüzdanının ilk üç sayfa fotokopisinin ilgili müdür yardımcısına iletilmesi zorunludur. 
Ölüm İzni: Birinci dereceden yakın akrabalarından (kendisinin ya da eşinin annesi, babası veya kardeşi) biri vefat eden çalışana yasal mevzuata uygun olarak 3 iş günü izin verilir.  (Diğer akraba vefatlarında bu süre 1 gündür) 
Sağlık İzni: Sağlık problemleri sebebiyle mesaisine gelemeyen öğretmenlerimiz sağlık problemlerini, sağlık kuruluşundan alacakları “iş göremez raporu” ile belgelemek zorundadır. 
Sağlık problemi yaşayan öğretmenimiz durumunu ilgili müdür yardımcısına bildirmeli, iş göremez raporunu ise aynı gün saat 17.00’ye [email protected] adresine mail yoluyla ulaştırmalıdır. 
Mazeret İzni: Öğretmenimizin yılda 3 iş günü mazeret izni vardır. Cumartesi çalışmaları için izin talepleri mazeret izinlerine dâhildir. Mazeret izni kullanmak isteyen öğretmen talebini geçerli mazereti ile birlikte 2 iş günü öncesinden ilgili müdür yardımcısına iletir. 
- 2 ders saatini geçen her izin mazeret izni olarak kabul edilir. Mazeret izinleri resmi tatiller ile birleştirilemez.
- Doğum, ölüm, viziteli ve sağlık belgeli hastalık, evlilik izinlerinde ücret ödenir. Bunların dışındaki mazeret izinlerinde ücret kesintisi yapılır.